0%

STRUKTURA IZOBRAŽEVANJA

Naše izobraževanje je razdeljeno na module. En modul vam prinese certifikat, nabor šestih modulov na istem oddelku pa UNITEDPOP Diplomo, s katero se lahko vpišete v tretji letnik (dodiplomski študij).
TRAJANJE IN STRUKTURA MODULA
Vsak modul traja 6 mesecev, predavanja pa potekajo enkrat na teden, razen nekaterih krajših modulov, ki trajajo 3 mesece (DJ Artist) in ne vstopajo na pot do diplome in dodiplomskega študija. Študent se lahko vzporedno udeleži največ dveh modulov.

MODUL 1

MODUL 1

TRAJANJE IN STRUKTURA DIPLOME
UNITEDPOP Diploma je sestavljena iz sklopa 6 modulov ali dveh skupin po 3 module znotraj istega oddelka. Te ločene skupine se lahko udeležite ločeno ali skupaj. V primeru ločenega obiskovanja (3 moduli) predavanja potekajo enkrat na teden v skupnem trajanju 18 mesecev, pri skupinskem obiskovanju (6 modulov) pa dvakrat na teden po 18 mesecev.

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

VPIS MODULOV IZ RAZLIČNIH ODDELKOV
V primeru, da vas zanima glasbena produkcija in fotografija, se lahko prosto vpišete v uvodne module na ločenih oddelkih. Moduli nepovezanih oddelkov ne vodijo do UNITEDPOP diplome in dodiplomskega študija. Na te oddelke se lahko vpišete samo na začetne module, in ko jih končate, lahko nadaljujete na naslednje module. Če vas zanima več informacij o možnostih izobraževanja, se dogovorite za informativni sestanek na akademiji.

MODUL 1

MODUL 1

MODULI DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA
Dodiplomski študij je sestavljen iz 6 modulov, vendar je njihov obisk možen le v skupinah, posameznih modulov pa ni mogoče vpisati. Za dodiplomski študij morate opraviti UNITEDPOP diplomo na istem oddelku. Vsak oddelek (Sound, Management, Communication, Design, Fashion, Photography) ima ločene module, diplomo in dodiplomski študij.

DODIPLOMSKI

STRUKTURA POSAMEZNEGA MODULA
Vsak modul traja 6 mesecev, predavanja potekajo enkrat na teden po 4 ure, za praktično delo pa lahko uporabite prostore šole 3 ure na teden v času, ki vam ustreza. Znotraj vsakega modula vas čakajo 4 naloge, pri katerih mora skupna ocena biti vsaj 70%.
Predavanja

4 URE

Praktično delo

3 URE

Naloge znotraj modula

SEMINAR

PORTFOLIO

PISNI IZPIT

ZAKLJUČNI PROJEKT

without
https://united-pop.si/wp-content/themes/hazel-6/
https://united-pop.si/
#000000
style1
paged
Objava se učitava...
/var/www/html/adriatic/slovenia/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off
Loading...