0%

STRUKTURA IZOBRAŽEVANJA

Naše izobraževanje je razdeljeno na module. En modul ti prinese certifikat, sklop šestih modulov na istem oddelku pa United POP diplomo, s katero se lahko vpišete v tretji letnik in zaključite dodiplomski študij. Vsak oddelek ima ločene module, diplomski in dodiplomski študij.
TRAJANJE IN STRUKTURA MODULA
Vsak modul traja 6 mesecev, predavanja pa potekajo enkrat na teden, razen nekaterih krajših modulov, ki trajajo 3 mesece (DJ Artist) in ne vstopajo na pot do diplome in dodiplomskega študija. Študent lahko vzporedno obiskuje največ dva modula.

MODUL 1

MODUL 1

TRAJANJE IN STRUKTURA DIPLOME
UNITEDPOP Diploma je sestavljena iz sklopa 6 modulov ali dveh skupin po 3 module znotraj istega oddelka. Te ločene skupine lahko obiskuješ ločeno ali skupaj. V primeru ločenega obiskovanja (3 moduli) predavanja potekajo enkrat na teden v skupnem trajanju 18 mesecev, pri skupnem obiskovanju (6 modulov) pa dvakrat na teden po 18 mesecev.

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

VPIS MODULOV IZ RAZLIČNIH ODDELKOV
V primeru, da te zanima glasbena produkcija in fotografija, se lahko prosto vpišeš v uvodne module na ločenih oddelkih. Moduli nepovezanih oddelkov ne vodijo do UNITEDPOP diplome in dodiplomskega študija. Na te oddelke se lahko vpišeš samo na začetne module, in ko jih končaš, lahko nadaljuješ na naslednje module. Če te zanima več informacij o možnostih izobraževanja, se dogovori za informativni sestanek na akademiji.

MODUL 1

MODUL 1

MODULI DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA
Dodiplomski študij je sestavljen iz 5 ali 6 modulov, vendar posameznih modulov v tem programu ni mogoče vpisati, temveč zgolj v celoti. Pogoj za vpis na dodiplomski študij je opravljena diploma United POP iz istega oddelka.

DODIPLOMSKI

STRUKTURA POSAMEZNEGA MODULA
Vsak modul traja 6 mesecev, predavanja potekajo enkrat na teden po 4 ure. Za praktično delo lahko uporabljaš prostore šole 3 ure na teden v času, ki ti ustreza. Znotraj vsakega modula te čaka 5 nalog, pri katerih mora skupna ocena biti vsaj 70%.
Predavanja

4 URE

Praktično delo

3 URE

Naloge znotraj modula

SEMINAR

PORTFOLIO

KOLOKVIJ

PISNI IZPIT

ZAKLJUČNI PROJEKT

without
https://united-pop.si/wp-content/themes/hazel-6/
https://united-pop.si/
#000000
style1
paged
Objava se učitava...
/home/unitedpophr/public_html/united-pop.si/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off
Loading...